Regulamin najniższej ceny

REGULAMIN „GWARANCJI NAJNIŻSZEJ CENY”

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu różnicy w cenie w sklepach Toys”R”Us Poland Sp. z o.o. w przypadku, gdy inny sprzedawca w odległości do 20 km od wybranego sklepu stacjonarnego Toys”R”Us (dalej: „Inny Sklep Stacjonarny”) lub sklep internetowy Toys”R”Us (www.toysrus.pl) (dalej: „Sklep Internetowy Toys”R”Us) oferuje cenę niższą.

2. „Gwarancja najniższej ceny” oznacza zwrot różnicy pomiędzy ceną zapłaconą w sklepie stacjonarnym Toys”R”Us Poland Sp. z o.o. a ceną niższą, możliwą do uzyskania w Innym Sklepie Stacjonarnym oraz Sklepie Internetowym Toys”R”Us, a w przypadku, gdy zakup nie został jeszcze przez Klienta dokonany - sprzedaż wskazanego przez Klienta produktu po cenie niższej tj. takiej jaka obowiązuje w Innym Sklepie Stacjonarnym lub w Sklepie Internetowym Toys”R”Us.

3. A ponadto przez Klienta, który:

 • a) dokonał zakupu towaru w sklepie stacjonarnym Toys”R”Us oraz w terminie 14 dni od daty zakupu znajdzie ten sam produkt w niższej cenie regularnej w Innym Sklepie Stacjonarnym,
 • b) dokonał zakupu towaru w sklepie stacjonarnym Toys”R”Us oraz w dniu dokonania zakupu znajdzie ten sam produkt w niższej cenie w Sklepie Internetowym Toys”R”Us
 • c) ma zamiar dokonać zakupu w sklepie stacjonarnym Toys”R”Us lecz po znalezieniu tego samego produktu w niższej cenie regularnej w Innym Sklepie Stacjonarnym, przedstawi znalezioną cenę niższą i wykaże jej obowiązywanie w okresie nie dalszym niż 14 dni przed dniem zakupu;
 • d) ma zamiar dokonać zakupu w sklepie stacjonarnym Toys”R”Us lecz w tym samym dniu znalazł niższą cenę tego samego produktu w Sklepie Internetowym Toys”R”Us

4. „Gwarancja najniższej ceny” dotyczy regularnej ceny detalicznej pojedynczego produktu pełnowartościowego, znalezionego w Innym Sklepie Stacjonarnym z wyłączeniem:

 • likwidacji sklepu,
 • producentów i hurtowników,
 • wyprzedaży, końcówek serii, promocji, rabatów, upustów,
 • braku fizycznej dostępności tego artykułu w sprzedaży,
 • cen oferowanych przez inne sklepy internetowe niż Sklep Internetowy Toys”R”Us

5. Gwarancja najniższej ceny” dotyczy regularnej lub promocyjnej ceny detalicznej obowiązującej w Sklepie Internetowym Toys”R”Us z wyłączeniem produktów oznaczonych dopiskiem „cena tylko online”.

6. Zwrot różnicy w cenie zostanie wypłacony klientowi w postaci gotówki z kasy sklepu stacjonarnego lub zwrotu na kartę płatniczą, w zależności od sposobu płatności z którego Klient skorzystał podczas zakupu.

7. Firma Toys”R”Us Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wypłaty różnicy w cenie albo dokonania sprzedaży produktu w niższej cenie po pełnej weryfikacji ceny przedstawionej przez klienta.

8. Niższa cena, po jakiej (lub na podstawie której) ma nastąpić sprzedaż (lub zwrot różnicy), musi zostać udokumentowana przez Klienta. Dopuszczalnymi formami dowodu niższej ceny jest w szczególności:

 • a) Okazanie aktualnej karty produktu z ceną na stronie Sklepu Internetowego Toys”R”Us,
 • b) Udokumentowana informacja z produktem i przypisaną do niego ceną, z Innego Sklepu Stacjonarnego.
§2

Treść regulaminu podaje się do wiadomości Klientów i Pracowników Toys”R”Us. Treść regulaminu może zostać zmieniona w każdym czasie.

§3

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018.